ERP PRO


Enerji kaynaklarının kısıtlı olması, enerji maliyetlerini arttırırken, enerjiye erişimi zorlaştırmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları ile alternatif oluşturulsa da, toplam ihtiyacın yanında, yenilenebilir enerji kaynakları kısıtlı kullanım bulmaktadır. Devletler, kısıtlı olan enerjinin tüketimini azaltmak için, enerji kullanan cihazlarda verim kriterleri oluşturmaya başlamış ve bu kriterleri üreticileri için uyulması zorunlu hale getirmiştir. Havalandırma cihazlarında da enerji kriterleri Avrupa Birliği tarafından ayrı bir direktifle belirlenmiş ve 2016 yılından itibaren zorunlu hale getirilmiş ve CE sertifikasının ön şartı olarak konulmuştur. Türkiye’de küçük, büyük ve orta ölçekli projelerin önemli bir kısmında yer alan ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları, 2016’da yürürlüğe giren direktif doğrultusunda ısı geri kazanım verimi ve harcanan fan gücü kriterlerine göre listelenerek, standarda uymayan cihazların AB ülkelerine girişi yasaklanmıştır.

AERA AŞ olarak, ERP serisi cihazlarımızda kış koşullarında, gizli ısı transferi hesaba katılmaksızın (ısı geri kazanım eşanjöründe yoğuşma olmayan durum) %67 ısı geri kazanım verimine ve hava debisine göre direktifte belirtilen maksimum enerji tüketimlerine uygun tasarlanan ERP PRO modeli cihazlarımızla, Avrupa Birliği direktifine uyum sağlayarak ECO-DESIGN etiketi almaya hak kazandık. Tasarlanan cihazlarda, ileri mühendislik çalışmalarının ürünü, özel akışlı ısı geri kazanım eşanjörü ve EC fanlar kullanılmış ve standartlarda istenen değerler sağlanmıştır.

Kalite Belgeleri


© AERA AŞ • 2017 • All rights reserved.
Privacy Policy • Terms of use