ECO-DESIGN


ECO-DESIGN direktifleri, Avrupa Birliğinin enerji tüketen ürünlerdeki enerji kullanım kriterlerini belirlediği ve üreticilerin yasal olarak uyma zorunluğu bulunan kanunların bütünüdür. Direktifler her ürün grubuna ait başlıklarda incelenmiştir ve havalandırma cihazları ve klima santrallerini kapsayan LOT6, 2013 yılında EU 1254/2014 direktif numarası ile Avrupa Parlamentosunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Avrupa konseyi tarafından, piyasadaki düşük enerji verimli ürünlerin, yüksek verimli olanları ile yer değiştirmesi amaçlanarak hazırlanan ECO-DESIGN direktifleri belirtilen tarihlerle birlikte CE sertfikası için ön şart olarak kabul edilmiş ve uygun olmayan cihazların AB ülkelerine girişini kısıtlamıştır.

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlükte olan ECO-DESIGN direktifi kapsamında, klima santralleri için fan, ısı geri kazanım eşanjörü, ve filtre verimliliği gibi değerler için uyulması gereken bir takım limit değerleri belirlenmiştir. Ayrıca direktifte klima santralinin işletilmesi ile ilgili kurallar bulunmaktadır.

AERA ürün gamında bulunan Azure, Vesta ERP, EVO-C ve EVO-R Cihazları, Avrupa Birliği tarafından belirlenen, havalandırma cihazlarında ECO-DESIGN kriterlerini karşılamaktadır.

İlgili Dökümanlar


© AERA AŞ • 2017 • All rights reserved.
Privacy Policy • Terms of use